Hallo,
wat is uw locatie ?

Klantendienst en Assistentie

Hoe is GARD & ROCK ontstaan?

GARD & ROCK is een Frans merk dat in 2016 werd opgericht. We willen de tuininrichting eenvoudiger maken met innoverende en kwaliteitsvolle producten.

Waar plaats ik de verankeringsbasissen?

De GARD & ROCK verankeringsbasissen (ref 428-001) worden geplaatst op elke gewenste plek in uw buitenruimte. We adviseren om er één op verschillende plaatsen te installeren volgens de stand van de zon in de loop van de dag en volgens de uitrustingen die u wil vastmaken. Bijvoorbeeld op uw gazon, rond uw huis, in een massief, aan de rand van uw terras of zwembad... Zo kan u gemakkelijk uw parasol verplaatsen in de loop van de dag, uw drooglijn installeren wanneer u deze nodig hebt, uw tuin tot een sportterrein omvormen door de GARD & ROCK badmintonpalen te clipsen. In alle gevallen zijn de verankeringsbasissen heel discreet en kan u uw ruimte in een oogwenk vrijmaken.

We nodigen u uit om de onderstaande video te bekijken voor een beter begrip :
https://www.youtube.com/watch?v=QnPD8Ly2w5k

Op welk terreintype kunnen de verankeringsbasissen geïnstalleerd worden ?

De GARD & ROCK verankeringsbasissen (ref 428-001) kunnen vastgeschroefd worden op elk type los, plat of hellend terrein: gazon, aarde, gestabiliseerd zand, grind... Als het terrein u niet stabiel genoeg lijkt, kan u het product verzegelen. De werkwijze staat in de handleiding.

Hoe kan ik de verankeringsbasissen vastschroeven?

Het volstaat om de schroefstaaf te gebruiken die in de GARD & ROCK verankeringsbasis (ref 428-001) begrepen is en deze in de afdekdop te steken. Vervolgens drukt u de staaf in de grond door deze in wijzerzin vast te schroeven. Indien het terrein te hard en/of te droog is, adviseren we u het betrokken gedeelte vooraf te besproeien.

We nodigen u uit om de onderstaande video te bekijken voor een beter begrip :
https://www.youtube.com/watch?v=QnPD8Ly2w5k

Hoe kan ik er me van verzekeren dat de verankeringsbasis mooi recht geïnstalleerd is ?

Op het product zit er een waterpas. Hiermee kan u de richting van de verankeringsbasis tijdens het vastschroeven aanpassen en er u van verzekeren dat deze goed recht is.

We nodigen u uit om de onderstaande video te bekijken voor een beter begrip :
https://www.youtube.com/watch?v=QnPD8Ly2w5k

Volstaat de bevestiging om de stabiliteit van de te bevestigen uitrustingen te verzekeren?

De bevestiging is heel stevig in de mate waarin de verankeringsbasis goed n de grond wordt gehouden. Indien de bodem te los of niet stabiel genoeg is en met name voor schuine parasols, is het aan te raden voor een betonverzegeling te opteren. De procedure wordt in de handleiding van de verankeringsbasis uiteengezet.

Hoe maak ik de multisportpalen vast?

De GARD & ROCK multisportpalen (ref 428-003) moeten op de verankeringsbasissen geclipst worden. U kan uw tuin in een oogwenk tot een sportterrein omtoveren en ruimte vrijmaken wanneer u dat wenst. U kan bijvoorbeeld op deze zelfde verankeringsbasissen uw parasol vastclipsen om na de sport in de schaduw uit te rusten !

We nodigen u uit om de onderstaande video te bekijken voor een beter begrip :
https://www.youtube.com/watch?v=E-sXAsJU_D4

Hoe lang is het sportnet ?

De lengte van het net dat met de multisportpalen geleverd wordt, bedraagt 5 meter met koorden van 80 cm aan beide uiteinden. De ideale afstand tussen de twee palen is 5,2 tot 5,8m.

Welke sporten kan ik beoefenen met de multisportpalen?

Met de GARD & ROCK multisportpalen (ref 428-003) kan u de volgende sporten beoefenen: tennis, voetbaltennis, badminton, volleybal, watervolley. De nethoogte kan afgesteld worden tot 2 meter om de spelhoogte voor groot en klein aan te passen.

We nodigen u uit om de onderstaande video te bekijken voor een beter begrip :
https://www.youtube.com/watch?v=E-sXAsJU_D4

Hoe maak ik een schuine parasol vast?

U moet de verwijderbare poot voor schuine parasol (ref 428-007) gebruiken die in een GARD & ROCK (ref 428-001) verankeringsbasis geschoven moet worden. Dit zorgt voor een bevestiging zonder hinder omdat u geen ballasttegels moet installeren. U kan uw parasol installeren en gemakkelijk verplaatsen naar de rand van het terras, naar het zwembad, op uw gazon, in een massief...

We nodigen u uit om de onderstaande video te bekijken voor een beter begrip :
https://www.youtube.com/watch?v=82UF6b3FEds

Is er een vergrendelingssysteem tussen de poot van de schuine parasol en de verankeringsbasis?

Een vergrendelingssysteem is niet nuttig om een schuine parasol vast te zetten. Aangezien de parasol excentrisch is, oefent de wind een zijdelingse kracht uit op de poot en geen lineaire kracht zoals bij een rechte parasol.

Is de poot voor de schuine parasol geschikt voor parasols met een rechthoekige, onronde paal of voor een parasol met grote afmetingen?

De vorm en de afmetingen van de paal zijn niet zo belangrijk. Wat telt, is de tussenafstand tussen de bevestigingsschroeven op het plaatje van uw parasol. Deze moet immers liggen tussen 55 en 133 mm of tussen 77 en 188 mm wanneer diagonaal gemeten wordt.

We nodigen u uit om de onderstaande video te bekijken voor een beter begrip :
https://www.youtube.com/watch?v=82UF6b3FEds

Algemene garantievoorwaarden

De garantie is van toepassing vanaf de aankoopdatum die op de originele factuur staat
De garantie is van toepassing op gebreken die reeds op de aankoopdatum van het product aanwezig zijn en dekt de slijtage van het product niet.
De garantie is niet van toepassing op producten die met korting verkocht worden.
De garantie is enkel van toepassing in continentaal Frankrijk
GARD & ROCK verzekert de vervanging of de levering van onderdelen die als defect erkend worden, met uitsluiting van elke schadevergoeding, loonkosten, verplaatsing en transport
Bij elke vervanging of herstelling start de duur van de garantie niet opnieuw
De garantie is niet van toepassing in geval van normale slijtage van de producten
De garantie is niet geldig bij de demontage van de producten door personen die geen deel uitmaken van GARD&ROCK
De garantie is niet geldig in geval van gebruik dat de instructies en waarschuwingen niet naleeft die in de handleidingen van de producten staan
De garantie is niet geldig in geval van ongepast gebruik van de producten
De garantie is niet geldig in geval van niet-huishoudelijk gebruik
De garantie is niet van toepassing in de gevallen en voor de specifieke onderdelen die vermeld worden voor elk product

De bepalingen van deze garantievoorwaarden sluiten het voordeel niet uit voor de gebruiker van de wettelijke garantie op verborgen gebreken die in elk geval van toepassing is (artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek-Code Civil) en van de wettelijke conformiteitsgarantie voor consumptiegoederen (artikelen L217-1 en volgende van het Verbruikswetboek-Code de la Consommation) waarvan hij bij de laatste verkoper zou kunnen genieten.

Procedure om de garantie aan te vragen

Voor elke garantieaanvraag kan u ons contacteren per e-mail: consumerservice@gardandrock.com en ons alle onderstaande gegevens bezorgen:

Uw gegevens (naam, adres, telefoon)
GARD&ROCK-referentie van het betrokken product
Foto’s van het volledige product en van het duidelijk zichtbare defecte onderdeel
Nauwkeurige beschrijving van het probleem
Aanduiding van de oorzaak en van de omstandigheden
Duidelijk leesbare scan van uw originele aankoopfactuur

Indien uw dossier volledig is en uw aanvraag ontvankelijk is, vragen we u ons het volledige product of het defecte onderdeel te verzenden samen met de originele en leesbare factuur aan het adres dat u opgegeven zal worden.
Na analyse van het defecte product of onderdeel, zullen we u volgens het geval voorstellen om;

Het defecte product of onderdeel te herstellen
Indien het niet hersteld kan worden, het defecte product of onderdeel te vervangen.

Indien uw garantieaanvraag niet ontvankelijk is, zullen we u op aanvraag een bestek overmaken voor vervanging of herstelling met inbegrip van de portkosten die betaald moeten worden voor alles wordt teruggezonden.

428-001 - Aanvullende bijzondere voorwaarden

Ref 428-001 : Wettelijke garantie van 2 jaar enkel in continentaal Frankrijk
Deze garantie is van toepassing op gebreken die reeds op de aankoopdatum van het product aanwezig zijn en dekt de slijtage van het product niet.
Deze garantie is niet van toepassing op producten die met korting verkocht worden.
Deze garantie dekt de ernstige storingen die te maken hebben met materialen en fabricagefouten. Tijdens de garantieperiode vervangen of herstellen we het product zonder bijkomende kosten indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:
- Het product mag enkel gebruikt worden volgens de instructies van de handleiding
- Niet-gemachtigde gebruikers of derden mogen in geen geval proberen herstellingen aan het product uit te voeren behoudens voorafgaandelijke vraag van Gard&Rock
De garantie is niet van toepassing op de waterpas en de schroefstangen (onderdelen die enkel voor het eerste gebruik nuttig zijn)
De garantie is niet van toepassing in geval van breuk die veroorzaakt wordt door te hard vastgeschroefde schroeven. Zo is het belangrijk om het terrein goed te bevochtigen en/of voor te bereiden om het schroeven te vergemakkelijken.
De garantie is niet van toepassing in geval van bevestiging van een te zware, te grote of onaangepaste uitrusting.
Op de aluminium onderdelen kan er een witachtige oxidatie optreden. Dit wordt beschouwd als een normale slijtage die met de tijd te maken heeft.

428-002 - Aanvullende bijzondere voorwaarden

Ref 428-002 : Wettelijke garantie van 2 jaar enkel in continentaal Frankrijk
Deze garantie is van toepassing op gebreken die reeds op de aankoopdatum van het product aanwezig zijn en dekt de slijtage van het product niet.
De garantie is niet van toepassing op producten die met korting verkocht worden.
Deze garantie dekt de ernstige storingen die te maken hebben met materialen en fabricagefouten. Tijdens de garantieperiode vervangen of herstellen we het product zonder bijkomende kosten indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:
- Het product mag enkel gebruikt worden volgens de instructies van de handleiding
- Niet-gemachtigde gebruikers of derden mogen in geen geval proberen herstellingen aan het product uit te voeren behoudens voorafgaandelijke vraag van Gard&Rock
De garantie is niet van toepassing in geval van bevestiging van een te zware, te grote of onaangepaste uitrusting.
Op de aluminium onderdelen kan er een witachtige oxidatie optreden. Dit wordt beschouwd als een normale slijtage die met de tijd te maken heeft.

428-003 - Aanvullende bijzondere voorwaarden

Ref 428-003 : Wettelijke garantie van 2 jaar enkel in continentaal Frankrijk
Deze garantie is van toepassing op gebreken die reeds op de aankoopdatum van het product aanwezig zijn en dekt de slijtage van het product niet.
Deze garantie is niet van toepassing op producten die met korting verkocht worden.
Deze garantie dekt de ernstige storingen die te maken hebben met materialen en fabricagefouten. Tijdens de garantieperiode vervangen of herstellen we het product zonder bijkomende kosten indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:
- Het product mag enkel gebruikt worden volgens de instructies van de handleiding
- Niet-gemachtigde gebruikers of derden mogen in geen geval proberen herstellingen aan het product uit te voeren behoudens voorafgaandelijke vraag van Gard&Rock
De garantie is niet van toepassing op de opberghoes en op het net.

428-005 - Aanvullende bijzondere voorwaarden

Ref 428-005 : Wettelijke garantie van 2 jaar enkel in continentaal Frankrijk
Deze garantie is van toepassing op gebreken die reeds op de aankoopdatum van het product aanwezig zijn en dekt de slijtage van het product niet.
Deze garantie is niet van toepassing op producten die met korting verkocht worden.
Deze garantie dekt de ernstige storingen die te maken hebben met materialen en fabricagefouten. Tijdens de garantieperiode vervangen of herstellen we het product zonder bijkomende kosten indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:
- Het product mag enkel gebruikt worden volgens de instructies van de handleiding
- Niet-gemachtigde gebruikers of derden mogen in geen geval proberen herstellingen aan het product uit te voeren behoudens voorafgaandelijke vraag van Gard&Rock
Voorbeelden van storingen die niet door de garantie gedekt zijn:
- Schade veroorzaakt door waterinfiltratie in het elektronisch systeem. Deze schade wordt in het algemeen veroorzaakt door was- of irrigatiesystemen.
- Schade veroorzaakt door het onaangepast wassen
- Bliksemschade
- Schade veroorzaakt door vorst of door alle extreme klimatologische omstandigheden
- Schade veroorzaakt door een onaangepaste opslag of een onjuiste behandeling van de batterijen
- Schade veroorzaakt door het gebruik van een batterij die geen batterij zou zijn die de in de handleiding vermelde kenmerken naleeft.
De batterijen, de leds en de zonnereceptor worden als verbruiksgoederen beschouwd, zijn dus aan normale slijtage onderworpen en niet gedekt door de garantie. We verzekeren evenwel de terbeschikkingstelling van deze onderdelen.
Er kan een ondoorschijnende film op de fotovoltaïsche cel verschijnen. Dit is normale slijtage en valt buiten het kader van de garantie.
Niet gebruiken met versleten of defecte batterijen. Deze zouden immers het elektronisch systeem kunnen oxideren. .

428-007 - Aanvullende bijzondere voorwaarden

Ref 428-007 : Wettelijke garantie van 2 jaar enkel in continentaal Frankrijk
De garantie is van toepassing op gebreken die reeds op de aankoopdatum van het product aanwezig zijn en dekt de slijtage van het product niet.
De garantie is niet van toepassing op producten die met korting verkocht worden.
Deze garantie dekt de ernstige storingen die te maken hebben met materialen en fabricagefouten. Tijdens de garantieperiode vervangen of herstellen we het product zonder bijkomende kosten indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:
- Het product mag enkel gebruikt worden volgens de instructies van de handleiding
- Niet-gemachtigde gebruikers of derden mogen in geen geval proberen herstellingen aan het product uit te voeren behoudens voorafgaandelijke vraag van Gard&Rock
De garantie is niet van toepassing in geval van bevestiging van een te zware, te grote of onaangepaste uitrusting.
Op de aluminium onderdelen kan er een witachtige oxidatie optreden. Dit wordt beschouwd als een normale slijtage die met de tijd te maken heeft.

428-011 - Aanvullende bijzondere voorwaarden

Ref 428-011 : Wettelijke garantie van 2 jaar enkel in continentaal Frankrijk
Deze garantie is van toepassing op gebreken die reeds op de aankoopdatum van het product aanwezig zijn en dekt de slijtage van het product niet.
Deze garantie is niet van toepassing op producten die met korting verkocht worden.
Deze garantie dekt de ernstige storingen die te maken hebben met materialen en fabricagefouten. Tijdens de garantieperiode vervangen of herstellen we het product zonder bijkomende kosten indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:
- Het product mag enkel gebruikt worden volgens de instructies van de handleiding
- Niet-gemachtigde gebruikers of derden mogen in geen geval proberen herstellingen aan het product uit te voeren behoudens voorafgaandelijke vraag van Gard&Rock
De garantie is niet van toepassing op de opberghoes.
De garantie is niet van toepassing in geval van bevestiging van een te zwaar en/of te gespannen schaduwdoek.
Op de aluminium onderdelen kan er een witachtige oxidatie optreden. Dit wordt beschouwd als een normale slijtage die met de tijd te maken heeft.

428-014 - Aanvullende bijzondere voorwaarden

Ref 428-014 : Wettelijke garantie van 2 jaar enkel in continentaal Frankrijk
Deze garantie is van toepassing op gebreken die reeds op de aankoopdatum van het product aanwezig zijn en dekt de slijtage van het product niet.
Deze garantie is niet van toepassing op producten die met korting verkocht worden.
Deze garantie dekt de ernstige storingen die te maken hebben met materialen en fabricagefouten. Tijdens de garantieperiode vervangen of herstellen we het product zonder bijkomende kosten indien de volgende voorwaarden vervuld zijn:
- Het product mag enkel gebruikt worden volgens de instructies van de handleiding
- Niet-gemachtigde gebruikers of derden mogen in geen geval proberen herstellingen aan het product uit te voeren behoudens voorafgaandelijke vraag van Gard&Rock
De garantie is niet van toepassing op de opberghoes.
Op de aluminium onderdelen kan er een witachtige oxidatie optreden. Dit wordt beschouwd als een normale slijtage die met de tijd te maken heeft.